Gespreksleider intervisie

mr. Bardoel is door de NOvA en MfN
erkend als 
gespreksleider intervisie.

Intervisie voor advocaten en mediatorsIntervisie in Portugal
 
Intervisie in Portugal in een luxe villa met zwembad? In 2023 is dit al mogelijk. Kijk voor het tarief en meer informatie op de retreatpagina.


Intervisie advocaten en mediators
Om te voldoen aan de kwaliteitstoetsen kunnen advocaten kiezen voor intervisie

Mediators zijn verplicht om jaarlijks intervisiebijeenkomsten bij te wonen.

Mijn aanpak
De intervisie die ik aanbied kenmerkt zich door een persoonlijke aanpak waarbij de sfeer in de groep centraal staat. We gaan in gesprek met het besef dat welke ervaring, kennis of achtergrond we ook hebben, niemand is perfect. En iedereen heeft een eigen, uniek wereldmodel. Dilemma’s worden serieus genomen en met wat humor blijft het luchtig. 

Ik faciliteer het proces en maak de bijeenkomsten zo effectief mogelijk door soms extra oefeningen toe te voegen. Met die oefeningen komen deelnemers makkelijker tot de kern van het dilemma en beleven ze meer plezier aan de intervisie. Het maakt de bijeenkomsten speelser en rijker.

Wat is intervisie?
Wat feitelijk gebeurt is dat advocaten en/of mediators in een groep volgens een bepaalde structuur met elkaar hun dilemma’s bespreken onder leiding van een deskundig gespreksleider. Een belangrijk onderdeel is het stellen van onderzoekende neutrale – niet suggestieve – vragen. Dat soort vragen schijnen licht op plekken waar het eerst nog donker was. Dus de inbrenger ziet waar hij eerder geen zicht op had en leert zichzelf beter kennen. Nieuwe gedragsalternatieven komen in beeld en worden in overweging genomen. Mooie bijvangst: het verrijkt ook de andere deelnemers.
 
 • Meer weten over mijn tarief, inzetbaarheid en handelwijze?
 • Of wil je meer weten over intervisie?

Wisdom comes from sitting together discussing differences without the intent to change them.

– Bateson –

Vereisten voor intervisie advocatuur 

 • groep van minimaal 3 en maximaal 10 advocaten;
 • ten minste 8 uur per jaar, met minimaal 2 uur en maximaal 4 uur aangesloten per dag;
 • onder begeleiding van een deskundige ex art. 26 lid 1 Advocatenwet: mr. Bardoel is NOvA-erkend deskundige;
 • deelnemers werken op hetzelfde rechtsgebied(en);
 • voorafgaand aan de intervisie wordt de reikwijdte van de geheimhouding besproken van de intervisie;
 • ieder brengt in één of meer dilemma’s in; 
 • de gespreksleider bevestigt deelname met een bewijs.
 • Kijk voor actuele informatie over de vereisten van intervisie op: www.advocatenorde.nl.

Vereisten voor intervisie mediation

 • groep minimaal 5 mediators, waarvan zeker 3 MfN-registermediators;
 • minimaal 3 bijeenkomsten per jaar, van 2 uur
  die voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in het PE-reglement;
 • Kijk voor overige en actuele informatie over de vereisten van intervisie op: https://mfnregister.nl/opleiders/intervise-online/

MET BARDOEL BEN JE IN ONTWIKKELING

nvnlp_logo_lid_van