Gespreksleider intervisie

mr. Bardoel is door de NOvA en MfN
erkend als 
gespreksleider intervisie.

Intervisie voor advocaten en mediators

 


Intervisie advocaten en mediators

Om te voldoen aan de kwaliteitstoetsen kunnen advocaten kiezen voor intervisie

Mediators zijn verplicht om jaarlijks intervisiebijeenkomsten bij te wonen.

Mijn aanpak
De intervisie die ik aanbied kenmerkt zich door een persoonlijke aanpak waarbij de sfeer in de groep centraal staat. We gaan in gesprek met het besef dat welke ervaring, kennis of achtergrond we ook hebben, niemand is perfect. En iedereen heeft een eigen, uniek wereldmodel. Dilemma’s worden serieus genomen en met wat humor blijft het luchtig. 

Ik faciliteer het proces en maak de bijeenkomsten zo effectief mogelijk door soms extra oefeningen toe te voegen. Met die oefeningen komen deelnemers makkelijker tot de kern van het dilemma en beleven ze meer plezier aan de intervisie. Het maakt de bijeenkomsten speelser en rijker.

Wat is intervisie?
Wat feitelijk gebeurt is dat advocaten en/of mediators in een groep volgens een bepaalde structuur met elkaar hun dilemma’s bespreken onder leiding van een deskundig gespreksleider. Een belangrijk onderdeel is het stellen van onderzoekende neutrale – niet suggestieve – vragen. Dat soort vragen schijnen licht op plekken waar het eerst nog donker was. Dus de inbrenger ziet waar hij eerder geen zicht op had en leert zichzelf beter kennen. Nieuwe gedragsalternatieven komen in beeld en worden in overweging genomen. Mooie bijvangst is dat het ook de andere deelnemers verrijkt.

  • Meer weten over mijn tarief, inzetbaarheid en handelwijze?
  • Of wil je meer weten over intervisie?

The only true wisdom is knowing that you know nothing.

– Socrates –

Vereisten voor intervisie advocatuur 

  • groep van minimaal 3 en maximaal 10 advocaten;
  • ten minste 8 uur per jaar, met minimaal 2 uur en maximaal 4 uur aangesloten per dag;
  • onder begeleiding van een deskundige ex art. 26, eerste lid, van de Advocatenwet: mr. Bardoel is door de NOvA aangewezen als deskundige;
  • de deelnemers zijn werkzaam op hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden;
  • deelnemende advocaten en de gespreksleider bespreken voorafgaand aan de intervisie de reikwijdte van de geheimhouding van hetgeen tijdens de intervisie wordt besproken;
  • de advocaten brengen ieder in één of meer dilemma’s of vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering of de praktijkuitoefening in; en
  • de gespreksleider bevestigt ieders deelname in een bewijs van deelname.

Kijk voor actuele informatie over de vereisten van intervisie op: www.advocatenorde.nl.

“Mensen zijn veerkrachtiger dan dat ze denken. Uitzichtloze situaties kunnen met een andere manier van denken kansrijk blijken te zijn. Onze blik verbreden, ons wereldbeeld uitbreiden, vertrouwen op de goede afloop en niet focussen op de beren op de weg. Benieuwd en open naar onszelf en anderen kijken, zonder oordeel. Zonder mening. Dat mag. Dat kan.”MET BARDOEL BEN JE IN ONTWIKKELING

nvnlp_logo_lid_van