Gespreksleider intervisie

mr. Bardoel is door de NOvA,  MfN en vFAS
erkend als 
gespreksleider intervisie.

Intervisie voor advocaten en mediators

 

Intervisie advocaten en mediators
Om te voldoen aan de kwaliteitstoetsen kunnen advocaten kiezen voor intervisie. Mediators zijn verplicht om jaarlijks intervisiebijeenkomsten bij te wonen.

Mijn aanpak
Mijn aanpak is een persoonlijke, waarbij de sfeer in de groep centraal staat. Iedereen heeft een eigen, unieke kijk op de wereld. Hierover gaan we in gesprek met het besef dat welke ervaring, kennis of achtergrond we ook hebben, niemand perfect is.  Dilemma’s neem ik serieus, met wat humor blijft het luchtig.

Ik faciliteer het proces en maak de bijeenkomsten effectief met oefeningen. Deelnemers komen tot de kern van het dilemma, hebben lol en verdiepen hun onderlinge band. De bijeenkomsten zijn speels en rijk.

Intervisie met impact: waar wil jíj aan werken?
Ik creëer maatwerk intervisies waarin deelnemers mooie stappen zetten in hun ontwikkeling. Ik stem af op de uitdaging of frustratie aan waar deelnemers (mogelijk al lang) mee worstelen. Ben jij op zoek naar impactvolle intervisie? Neem contact met me op. Ik vertel je welke verschillende aanpakken ik hierin hanteer.

Wat is intervisie?
Wat feitelijk gebeurt is dat advocaten en/of mediators in een groep volgens een bepaalde structuur met elkaar hun dilemma’s bespreken onder leiding van een deskundig gespreksleider. Een belangrijk onderdeel is het stellen van onderzoekende neutrale – niet suggestieve – vragen. Dat soort vragen schijnt licht op plekken waar het eerst nog donker was. De inbrenger ziet waar hij of zij eerder geen zicht op had en leert zichzelf beter kennen. Nieuwe gedragsalternatieven komen in beeld en worden in overweging genomen. Mooie bijvangst: het verrijkt ook de andere deelnemers.
 
 • Interesse in mijn dienst als NOvA, MfN of vFAS intervisie gespreksleider?
 • Meer weten over mijn tarief, inzetbaarheid en handelwijze?

Wisdom comes from sitting together discussing differences without the intent to change them.

– Bateson –

Vereisten voor intervisie advocatuur 

 • groep van minimaal 3 en maximaal 10 advocaten;
 • ten minste 8 uur per jaar, met minimaal 2 uur en maximaal 4 uur aangesloten per dag;
 • onder begeleiding van een deskundige ex art. 26 lid 1 Advocatenwet: mr. Bardoel is NOvA-erkend deskundige;
 • deelnemers werken op hetzelfde rechtsgebied(en);
 • voorafgaand aan de intervisie wordt de reikwijdte van de geheimhouding besproken van de intervisie;
 • ieder brengt in één of meer dilemma’s in; 
 • de gespreksleider bevestigt deelname met een bewijs.
 • Kijk voor actuele informatie over de vereisten van intervisie op: www.advocatenorde.nl.

Vereisten voor intervisie mediation

 • groep minimaal 5 mediators, waarvan zeker 3 MfN-registermediators;
 • minimaal 3 bijeenkomsten per jaar, van 2 uur
  die voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in het PE-reglement;
 • Kijk voor overige en actuele informatie over de vereisten op: https://mfnregister.nl/opleiders/intervise-online/

MET BARDOEL BEN JE IN ONTWIKKELING

nvnlp_logo_lid_van