"NLP is bij uitstek geschikt voor juristen."

Wat is NLP?

Brein en lijf in een flow

NLP betekent Neuro Linguïstisch Programmeren. Het is een soort psychologie die praktisch en eenvoudig toepasbaar is. NLP biedt inzicht in hoe het brein werkt. Dat inzicht stelt NLP’ers in staat om hun innerlijke strategie ten positieve te veranderen. Onlosmakelijk verbonden met die strategie is de samenwerking tussen brein en lijf. Met de tools van NLP wordt het effect van het brein op het lijf – en van het lijf op het brein – zichtbaar en voelbaar. Hierdoor kunnen NLP’ers hun brein en lijf in een flow brengen met als gevolg dat keuzes eenvoudiger te maken zijn. 

Benieuwd hoe NLP jou kan helpen?

Stel hierna je vraag en je krijgt een persoonlijke reactie met tips voor jouw situatie, zoals je die hier beschrijft.
Het artikel ‘Wat is NLP?’ gaat verder onder het formulier.

Vervolg artikel ‘Wat is NLP?’

Zuiver taalgebruik

Dankzij de focus op zuiver taalgebruik, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen waarneembare feiten en subjectieve conclusies, wordt communicatie fijngevoeliger. Doordat de NLP’er altijd helder heeft welk doel diens communicatie heeft, is communicatie bovendien efficiënt en effectief. Met gebruikmaking van NLP vaardigheden is het eenvoudiger om te zorgen dat de boodschap ontvangen wordt zoals deze is bedoeld. Een voordeel is ook dat NLP’ers flexibel zijn in de manier waarop zij communiceren, hierdoor bereiken zij het doel van hun communicatie nagenoeg altijd.

Succesvol veranderen van gedrag

Door onderkenning van het onderscheid tussen de logische niveaus van leren en veranderen, focussen NLP’ers zich bij gewenste gedragsverandering veelal op het niveau van de overtuigingen. Door die focus en hun inzicht in het systeem van de logische niveaus, begrijpen ze het extern waarneembare gedrag van zichzelf en van anderen beter. Hierdoor is dat gedrag bovendien eenvoudiger aan te passen. Effectieve NLP technieken, die soms slechts een paar minuten duren, stellen NLP’ers in staat veranderingen te realiseren bij coachees en trainees die direct impact hebben op hun dagelijkse leven. 

Razend populair

NLP is razend populair bij hoogopgeleiden en leidinggevenden. En ook bijvoorbeeld bij mensen die verantwoordelijkheid dragen voor anderen in hun functie of die deze verantwoordelijkheid van nature voelen. Ook is NLP populair onder mensen die hoge werkdruk ervaren en mensen die tegenslag in het leven hebben gehad en daar moeilijk doorheen komen. Ook wordt NLP opgezocht door mensen die moeite hebben te genieten van hun leven, ook al lijkt dat van de buitenkant zo’n goed leven te zijn. Ze missen ‘iets’. Of door mensen die richting missen, in hun carrière bijvoorbeeld. Verder zijn het mensen met stress, burn out, overspannenheid of een bore out die in NLP een krachtig middel vinden om zich weer gelukkig te voelen.

Hoe is NLP ontstaan?

De oprichters van NLP zelf, Richard Bandler, John Grinder en Frank Pucelik, misten in de jaren 70 adequate praktische toepassingen van psychologie. Toepassing van klassieke psychologie had te weinig positief effect. Door therapeuten te modelleren die wel succesvol waren, zoals Milton Erickson, Virginia Satir, Fritz Perls, Gregory Bateson, Alfred Korzybski, creëerden zij effectieve interventietechnieken die iedereen kan leren en toepassen. Psycholoog of niet. 

Video’s over NLP

Op youtube.com zijn allerlei video’s te vinden van Bandler en Grinder met NLP demonstraties. Zoals bijvoorbeeld een video van Bandler over hoe we meer zelfvertrouwen kunnen krijgen en over hoe we onze weerbaarheid kunnen vergroten. Of deze video over hoe we ons mogelijk lage zelfbeeld kunnen overwinnen. Grinder heeft een heel andere stijl van vertellen dan Bandler zoals je zult zien in deze video van een training waarin hij mensen leert hoe we onze innerlijke dialoog – zelfspraak – kunnen stopzetten. 

 

Waarom is NLP nuttig voor juristen?

Zuiver taalgebruik door juristen

Een jurist die NLP toepast is zuiver in taalgebruik. Hoe kan dat?

  • NLP’ers onderscheiden feiten en subjectieve conclusies van elkaar door gebruik te maken van het metamodel. Ze pellen moeiteloos af. Waardevol tijdens zittingen bijvoorbeeld;
  • NLP’ers sluiten aan bij de metaprogramma’s – denkwijzen – van de gesprekspartner, bijvoorbeeld een gesprek met een andersdenkende cliënt verloopt soepeler;
  • NLP’ers stemmen af op de afstemmingsvariabelen (rapport), ze sluiten aan bij de waarden van de gesprekspartner om vervolgens te leiden conform hun eigen waarden. Nuttig bij o.a. onderhandelingen, zittingen en intake;
  • NLP’ers weten dat lichaamstaal vaak belangrijker is dan de woorden van de boodschap. Het lichaam geeft als eerste antwoord. Uit een gesprek met een rechter, cliënt of wederpartij wordt veel meer onbewuste informatie gefilterd.  

Benieuwd hoe NLP jou kan helpen?

Stel hierna je vraag en je krijgt een persoonlijke reactie met tips voor jouw situatie, zoals je die hier beschrijft.
Het artikel ‘Waarom is NLP nuttig voor juristen?’ gaat verder onder het formulier.

Vervolg artikel ‘Waarom is NLP nuttig voor juristen?’

Jurist werkt efficiënter

Met NLP weet een jurist eenvoudig wat hem of haar tegenhoudt om efficiënt te werken. Ook hindernissen die innerlijk zijn kunnen effectief worden aangepakt. Zo wordt stress, burn-out, overspannenheid en bore-out voorkomen. Je maakt optimaal gebruik van je externe en innerlijke hulpbronnen.

Jurist heeft eigen emoties onder controle

Een jurist die NLP toepast, heeft meer controle over zijn of haar eigen emoties. Zo is bijvoorbeeld tijdens zittingen eventuele spanning goed beheersbaar. Emoties worden omgezet in kwaliteiten waardoor de jurist nog meer in zijn of haar kracht komt te staan.

Ook emoties van cliënt beheersbaar

De jurist is bovendien in staat emoties van anderen zoals cliënten tijdens onderhandelingen of zittingen, zodanig te sturen dat die ondersteunend zijn aan de ambities van die cliënt. Cliënten reageren minder onvoorspelbaar en dragen meer bij aan het gewenste resultaat.

Jurist komt op voor eigen belang

Een jurist die NLP beheerst kan goed opkomen voor zijn of haar eigen belangen. Bijvoorbeeld in gesprek met diens werkgever, wederpartijen, rechters of anderen. Ook weet hij of zij de belangen van anderen zoals cliënt, de tegenpartij of andere betrokkenen goed in kaart te brengen en op waarde te schatten. Het realiseren van win-win situaties wordt eenvoudiger.

Het is eenvoudig en snel want NLP lijkt op juridisch werk

Toepassen van NLP doet denken aan het aanpakken van een juridische casus: eerst op systematische wijze onderzoek doen, daarna bepaalde stappen doorlopen, met als resultaat een bepaald gevolg. Bij een juridische casus is dat een rechtsgevolg, bij NLP is dat een persoonlijk gevolg: een innerlijke verandering. Zoals meer zelfvertrouwen, balans, succes of visie. NLP is resultaatgericht met een heldere structuur, dit maakt het zo praktisch en eenvoudig toepasbaar.

Net als in het recht, is taal bij NLP ook heel belangrijk

Taal is essentieel in juridisch werk en óók in NLP werk. De woorden die we gebruiken om onze ervaring te beschrijven, bepalen wat het ons doet. Merk hoe het voelt als je de woorden ‘waardeloze zitting’ in jezelf uitspreekt en vergelijk dit met het gevoel bij de woorden ‘dynamische zitting’. De woorden die we kiezen bepalen in grote mate het gevoel dat we overhouden aan onze ervaringen. Juristen die NLP beheersen, communiceren daarom beter met cliënten, advocaten en rechters. En met zichzelf. Bovendien zijn ze gelukkiger omdat ze hun volledig potentieel leven, een goede work-life-balance hebben en omdat ze hun cliënten ook op emotioneel vlak oplossingen kunnen bieden. NLP verrijkt je leven. 

UNIEK: NLP leren van een ervaren advocaat

Vanuit mijn juridische achtergrond en NLP expertise leid ik juristen adequaat op om NLP effectief te gebruiken in de juridische praktijk. Ik coach, train en maak opleidingen op maat specifiek geschikt voor juristen, advocaten en rechters. Benieuwd geworden naar wat NLP voor jou of jouw team kan betekenen?

Klik hieronder dan door naar de coaching- of trainingenpagina om verder te lezen of neem contact met me op via de knop ‘neem contact op’. Je kunt me ook appen: 06 4120 4218. Natuurlijk vrijblijvend.

Benieuwd hoe NLP jou kan helpen?

Stel hierna je vraag en je krijgt een persoonlijke reactie met tips voor jouw situatie, zoals je die hier beschrijft.

NLP expert

Robert B. Dilts heeft sinds de jaren ’80 NLP mede verder ontwikkeld. Deze wereldwijd opererende NLP expert is innemend en inspirerend. Hij heeft op mijn praktijk positieve invloed gehad via de trainingen die ik van hem heb gehad. Hij heeft de logische niveaus van Bateson doorontwikkeld tot een makkelijk te gebruiken geheel. In deze video licht hij ze toe.

Dilts heeft op zijn website doeltreffend beschreven wat NLP is. Hierna volgt een vertaling daarvan. 

NLP voor juristen advocaten en rechters

mr. Loes Bardoel

Oprichtster

auteur: Robert B. Dilts
vertaling: mr. Loes Bardoel

NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren, een naam die de drie meest invloedrijke componenten van de menselijke ervaring omvat: neurologie, taal en programmeren. Het neurologische systeem reguleert hoe ons lichaam functioneert, taal bepaalt hoe we communiceren en ons verbinden met andere mensen en het programmeren bepaalt welk soort model we van de wereld creëren. Neuro Linguïstisch Programmeren beschrijft de fundamentele dynamieken tussen het brein (neuro) en taal (linguïstisch) en hoe die interactie ons lichaam en gedrag beïnvloedt (programmeren).

NLP is een pragmatische ‘school of thougth’ – een ‘kennisleer’ – die zich richt op de vele niveaus van mens zijn. NLP is een multidimensionaal proces dat gaat over de ontwikkeling van gedragsmatige competenties en flexibiliteit, maar ook over

denkstrategieën en begrip van mentale en cognitieve processen die schuil gaan achter gedrag. NLP biedt gereedschappen en vaardigheden voor het ontwikkelen van een toestand van individuele excellentie, daarnaast brengt het een systeem tot stand van kracht gevende overtuigingen en vooronderstellingen over wat mensen zijn, wat communicatie is en waar het bij het proces van verandering om draait. Op een ander niveau gaat NLP over zelfontdekking en onderzoeken van eigen identiteit en missie. Het voorziet bovendien in een kader voor het begrijpen van en verbonden voelen met de zingevende kant van de menselijke ervaring welke verder reikt dan ons als individuen; tot onze familie, onze samenleving en wereldwijde systemen. NLP gaat niet alleen over competentie en excellentie, het gaat over wijsheid en visie.

In essentie is NLP gebaseerd op twee
fundamentele vooronderstellingen:

1. De kaart is niet het gebied

Als mensen kunnen we de werkelijkheid nooit helemaal kennen. We kennen alleen onze percepties van de werkelijkheid. Primair ervaren en reageren we op de wereld om ons heen met onze zintuiglijke representatie systemen. Het zijn onze neuro linguïstische kaarten van de werkelijkheid die bepalen hoe we ons gedragen en die onze gedragingen betekenis geven, niet de werkelijkheid zelf. Het is doorgaans niet de werkelijkheid zelf die ons limiteert of kracht geeft, maar onze perceptie van de werkelijkheid.

2. Leven en ‘Mind’ zijn systematische processen

De processen die plaatsvinden binnen in een mens en tussen mensen en hun omgeving, zijn systemisch. Onze lichamen, onze gemeenschappen, en ons universum vormen een ecologie van complexe systemen en subsystemen waartussen overal interactie is en die elkaar wederzijds beïnvloeden. Het is niet mogelijk om één deel van het systeem volledig te isoleren van de rest van het systeem. Zulke systemen zijn gebaseerd op bepaalde ‘zelforganiserende’ principes en zoeken van nature naar optimale staten van balans of homeostase.

Alle modellen en technieken van NLP zijn gebaseerd op de combinatie van deze twee principes. In het overtuigingssysteem van NLP is het niet mogelijk voor mensen om de objectieve werkelijkheid te kennen. Wijsheid, ethiek en ecologie komen niet voort uit het hebben van één juiste of goede kaart van de wereld, want mensen zijn niet in staat om die te maken. Liever wordt nagestreefd om de rijkst mogelijke kaart te maken die de systematische natuur en ecologie van onszelf en de wereld waarin we leven, respecteert. De mensen die het meest effectief zijn, zijn degene die een kaart van de wereld hebben die hen in staat stelt om een groot aantal mogelijke keuzes en perspectieven waar te nemen. NLP is een manier van het verrijken van de beschikbare keuzes die je hebt en waarneemt in de wereld om je heen. Excellentie komt voort uit het hebben van veel keuzes. Wijsheid komt voort uit het hebben van meerdere perspectieven.

NLP is gecreëerd door John Grinder (met
een achtergrond in de linguïstiek) en Richard Bandler (met een achtergrond in wiskunde en gestalttherapie) met het doel om expliciete modellen te maken van menselijke excellentie. Hun eerste boek ‘The Structure of Magic Vol. I & II’ (1975, 1976) legde verbale en gedragsmatige patronen bloot van therapeuten Fritz Perls (de ontwikkelkaar van gestalttherapie) en Virginia Satir (internationaal gewaardeerde familietherapeut). Hun tweede boek ‘Patterns of the Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson, M.D. Vol. I & II’ (1975, 1976) onderzocht de verbale en gedragsmatige patronen van Milton Erickson, grondlegger van de American Society of Clinical Hypnosis en een van de meest breed erkende en klinisch succesvolste psychiaters van alle tijden.

Als resultaat van dit eerdere werk, formaliseerden Grinder en Bandler hun modelleringstechnieken en hun eigen individuele bijdragen onder de naam ‘Neuro Linguistisch Programmeren’ om de relatie tussen het brein, de taal en het lichaam te symboliseren. De basis van dit model is beschreven in een serie boeken waaronder ‘Frogs Into Princes’ (Bandler & Grinder, 1979), ‘Neuro-Linguistic Programming Vol.

I’ (Dilts, Grinder, Bandler, DeLozier, 1980), ‘Reframing’ (Bandler & Grinder, 1982) and ‘Using Your Brain’ (Bandler, 1985). Door de jaren heen, zijn met NLP krachtige gereedschappen en vaardigheden ontwikkeld voor communicatie en verandering in een brede context van professionele gebieden waaronder coaching, psychotherapy onderwijs, gezondheid, creativiteit, recht, management, handel, leiderschap en ouderschap.

NLP als onderwerp van studie bevindt zich nu in de derde generatie en is sinds het ontstaan midden jaren 70 aanzienlijk geevolueerd. Door de jaren heen heeft NLP zich letterlijk over de hele wereld verspreid en heeft de levens van vele miljoenen mensen positief beïnvloed. Sinds de negentiger jaren ontwikkelt zich een nieuwe generatie NLP. Deze van vorm van NLP komt tegemoet aan generatieve en systemische toepassingen en richt zich op kwesties op hoog logisch niveau zoals identiteit, visie en missie. Meer details over deze nieuwe generatie kan worden gevonden in ‘NLP II: The Next Generation – Enriching the Study of Subjective Experience’ (Dilts, DeLozier and Bacon Dilts).

Februari 2020

MET BARDOEL BEN JE IN ONTWIKKELING