NLP is bij uitstek geschikt voor juristen.
Een heldere structuur en oplossingsgericht.

Wat is NLP en waarom is het nuttig voor juristen?

Het toepassen van NLP doet denken aan het oplossen van een juridische casus. Op systematische wijze worden stappen doorlopen gericht op het bereiken van een gevolg. Alleen bereiken we met NLP geen rechtsgevolg, maar een persoonlijke verandering. Het brengt zelfvertrouwen, rust, succes, visie, moed en zoveel andere gevolgen die iemand wenst. NLP is een soort psychologie, maar dan één die praktisch en eenvoudig toepasbaar is. Dit komt door de overzichtelijke structuur en de resultaatgerichtheid van de methode. Dit maakt dat deze krachtige methode voor juristen zo eenvoudig is om te leren en toe te passen. Zodra iemand NLP beheerst, worden de positieve effecten ervan vaak dagelijks ervaren. NLP heeft sinds het ontstaan in de jaren 70 vele honderduizenden mensen over de hele wereld sterker gemaakt. 

Een van de mensen die al sinds de jaren 80 een  stimulerende bijdrage aan de ontwikkeling van NLP heeft gegeven, is de Amerikaan Robert B. Dilts. Deze wereldwijd opererende NLP-expert is een innemende en inspirerende man. Hij heeft op mijn praktijk een positieve invloed uitgeoefend via de trainingen die ik van hem heb gehad. Dilts heeft op zijn website doeltreffend beschreven wat NLP is. Hierna volgt een vertaling daarvan.

Loes Bardoel

Oprichtster

auteur: Robert B. Dilts
vertaling: mr. Loes Bardoel

NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren, een naam die de drie meest invloedrijke componenten van de menselijke ervaring omvat: neurologie, taal en programmeren. Het neurologische systeem reguleert hoe ons lichaam functioneert, taal bepaalt hoe we communiceren en ons verbinden met andere mensen en het programmeren bepaalt welk soort model we van de wereld creëren. Neuro Linguïstisch Programmeren beschrijft de fundamentele dynamieken tussen het brein (neuro) en taal (linguïstisch) en hoe die interactie ons lichaam en gedrag beïnvloedt (programmeren).

NLP is een pragmatische ‘school of thougth’ – een ‘kennisleer’ – die zich richt op de vele niveaus van mens zijn. NLP is een multidimensionaal proces dat gaat over de ontwikkeling van gedragsmatige competenties en flexibiliteit, maar ook over

denkstrategieën en begrip van mentale en cognitieve processen die schuil gaan achter gedrag. NLP biedt gereedschappen en vaardigheden voor het ontwikkelen van een toestand van individuele excellentie, daarnaast brengt het een systeem tot stand van kracht gevende overtuigingen en vooronderstellingen over wat mensen zijn, wat communicatie is en waar het bij het proces van verandering om draait. Op een ander niveau gaat NLP over zelfontdekking en onderzoeken van eigen identiteit en missie. Het voorziet bovendien in een kader voor het begrijpen van en verbonden voelen met de zingevende kant van de menselijke ervaring welke verder reikt dan ons als individuen; tot onze familie, onze samenleving en wereldwijde systemen. NLP gaat niet alleen over competentie en excellentie, het gaat over wijsheid en visie.

In essentie is NLP gebaseerd op twee
fundamentele vooronderstellingen:

1. De kaart is niet het gebied

Als mensen kunnen we de werkelijkheid nooit helemaal kennen. We kennen alleen onze percepties van de werkelijkheid. Primair ervaren en reageren we op de wereld om ons heen met onze zintuiglijke representatie systemen. Het zijn onze neuro linguïstische kaarten van de werkelijkheid die bepalen hoe we ons gedragen en die onze gedragingen betekenis geven, niet de werkelijkheid zelf. Het is doorgaans niet de werkelijkheid zelf die ons limiteert of kracht geeft, maar onze perceptie van de werkelijkheid.

2. Leven en ‘Mind’ zijn systematische processen

De processen die plaatsvinden binnen in een mens en tussen mensen en hun omgeving, zijn systemisch. Onze lichamen, onze gemeenschappen, en ons universum vormen een ecologie van complexe systemen en subsystemen waartussen overal interactie is en die elkaar wederzijds beïnvloeden. Het is niet mogelijk om één deel van het systeem volledig te isoleren van de rest van het systeem. Zulke systemen zijn gebaseerd op bepaalde ‘zelforganiserende’ principes en zoeken van nature naar optimale staten van balans of homeostase.

Alle modellen en technieken van NLP zijn gebaseerd op de combinatie van deze twee principes. In het overtuigingssysteem van NLP is het niet mogelijk voor mensen om de objectieve werkelijkheid te kennen. Wijsheid, ethiek en ecologie komen niet voort uit het hebben van één juiste of goede kaart van de wereld, want mensen zijn niet in staat om die te maken. Liever wordt nagestreefd om de rijkst mogelijke kaart te maken die de systematische natuur en ecologie van onszelf en de wereld waarin we leven, respecteert. De mensen die het meest effectief zijn, zijn degene die een kaart van de wereld hebben die hen in staat stelt om een groot aantal mogelijke keuzes en perspectieven waar te nemen. NLP is een manier van het verrijken van de beschikbare keuzes die je hebt en waarneemt in de wereld om je heen. Excellentie komt voort uit het hebben van veel keuzes. Wijsheid komt voort uit het hebben van meerdere perspectieven.

NLP is gecreëerd door John Grinder (met
een achtergrond in de linguïstiek) en Richard Bandler (met een achtergrond in wiskunde en gestalttherapie) met het doel om expliciete modellen te maken van menselijke excellentie. Hun eerste boek ‘The Structure of Magic Vol. I & II’ (1975, 1976) legde verbale en gedragsmatige patronen bloot van therapeuten Fritz Perls (de ontwikkelkaar van gestalttherapie) en Virginia Satir (internationaal gewaardeerde familietherapeut). Hun tweede boek ‘Patterns of the Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson, M.D. Vol. I & II’ (1975, 1976) onderzocht de verbale en gedragsmatige patronen van Milton Erickson, grondlegger van de American Society of Clinical Hypnosis en een van de meest breed erkende en klinisch succesvolste psychiaters van alle tijden.

Als resultaat van dit eerdere werk, formaliseerden Grinder en Bandler hun modelleringstechnieken en hun eigen individuele bijdragen onder de naam ‘Neuro Linguistisch Programmeren’ om de relatie tussen het brein, de taal en het lichaam te symboliseren. De basis van dit model is beschreven in een serie boeken waaronder ‘Frogs Into Princes’ (Bandler & Grinder, 1979), ‘Neuro-Linguistic Programming Vol.

I’ (Dilts, Grinder, Bandler, DeLozier, 1980), ‘Reframing’ (Bandler & Grinder, 1982) and ‘Using Your Brain’ (Bandler, 1985). Door de jaren heen, zijn met NLP krachtige gereedschappen en vaardigheden ontwikkeld voor communicatie en verandering in een brede context van professionele gebieden waaronder coaching, psychotherapy onderwijs, gezondheid, creativiteit, recht, management, handel, leiderschap en ouderschap.

NLP als onderwerp van studie bevindt zich nu in de derde generatie en is sinds het ontstaan midden jaren 70 aanzienlijk geevolueerd. Door de jaren heen heeft NLP zich letterlijk over de hele wereld verspreid en heeft de levens van vele miljoenen mensen positief beïnvloed. Sinds de negentiger jaren ontwikkelt zich een nieuwe generatie NLP. Deze van vorm van NLP komt tegemoet aan generatieve en systemische toepassingen en richt zich op kwesties op hoog logisch niveau zoals identiteit, visie en missie. Meer details over deze nieuwe generatie kan worden gevonden in ‘NLP II: The Next Generation – Enriching the Study of Subjective Experience’ (Dilts, DeLozier and Bacon Dilts).

Februari 2020

MET BARDOEL BEN JE IN ONTWIKKELING