De jurist die mensen ècht verder helpt

Wat is een sponsorhouding en waarom is die nuttig voor juristen?

Dat was één van de vragen van de rechtenstudenten tijdens de eerste les ‘Persoonlijk Leiderschap’.

Eerst maar eens beginnen met:

Wat is een sponsorhouding níet?

Zeggen dat je je kunt voorstellen hoe de ander zich voelt. (want dat kun je niet)
Zeggen dat je begrijpt wat de ander doormaakt. (want dat begrijp je niet)
Ongevraagde adviezen geven die op je eigen wereldbeeld zijn gebaseerd: ‘ga toch lekker wandelen, daar knap ik zelf altijd erg van op!’
Suggestieve waarom-vragen stellen: ‘waarom heb je je dan niet gewoon ziekgemeld als je niet lekker in je vel zit?’

Wat doet een sponsor dan wèl?

Vanuit respect en oprechte interesse vragen hoe het gaat: ‘Hoe voel je je?’
Met open houding vragen naar hoe de ander het beleeft: ‘Hoe ervaar je deze tijd?’
Vragen naar wat gewenst is: ‘Hoe zou je je over een tijdje willen voelen?’
Vragen naar wat belangrijk is voor de ander: ‘Dus je wilt graag ontslag aanvragen, wat maakt dat dit zo belangrijk is voor je? Wat levert ontslag jou persoonlijk op? Welke waarde wordt vervuld?’
Vragen naar input: ‘Als je zou doorspoelen naar een succesvolle toekomst, wat heb je dan nodig om daar te komen?’
Vragen naar talenten: ‘Hoe doe jij dat, zo ontspannen en dicht bij jezelf voor zo’n grote groep staan?’
Vragen naar het wereldbeeld van de ander: ‘Wat bedoel je precies met succesvolle toekomst? Hoe ziet dat er uit?’

Waarom dit beter is?

Met dit soort vragen leg je wensen, het gevoel en de beleving van de ander bloot. Je creëert bovendien een veilige sfeer. Dit maakt de weg naar de behoeften van de ander toegankelijk. De ander is beter in staat aan te geven wat hij nodig heeft om door te kunnen met zijn werk of thuis, met zijn leven.

Maar waarom is dat voor juristen belangrijk om te kunnen?

Omdat een juridisch advies of een procedure leuk is, maar dat zijn slechts enkele mogelijke middelen die kunnen worden ingezet om (misschien, want dat is echt niet zeker) het hogere doel te bereiken: geluk ervaren. Als een jurist met de juiste vragen nog beter helder krijgt wat de ander nodig heeft om geluk te ervaren, kan hij diegene ècht helpen. Misschien is daar wel iets heel anders voor nodig dan een juridisch advies of een procedure, of is een ander soort juridisch advies gewenst of andere soort procedure. Het gaat niet om wat de jurist kan leveren, maar om wat de cliënt nodig heeft. En als dat een verwijzing is naar een ander, bijvoorbeeld een mediator, dan is dat maar zo.

Het gevolg: geen omzet, maar wel: een gelukkige cliënt. Eentje die geheid andere cliënten naar deze jurist doorverwijst. De jurist die mensen ècht verder helpt.